Anne & Çocuk

Eski türk kadın isimleri

Köklerimizden İzler: Eski Türk Kültüründe Yer Edinmiş Kadın İsimleri

Eski türk kadın isimleri nereden geldiğini öncelikle kökenimize bakıp anlamalıyız. O yüzden ilk önce türk kültürü ve coğrafyalarından bahsedeceğiz alt kısımda da isimlerle alakalı örnekler bulacaksınız.

Türk kültürü, tarih boyunca birçok farklı coğrafyada oluşmuştur ve farklı etkilerden geçmiştir. Türk kültürü, Orta Asya’da Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve Moğol İmparatorluğu gibi devletlerin etkisi altında gelişti. Bu dönemde Türk kültürü, göçebe yaşam tarzı, ata kültü, mani, şamanizm ve İslam gibi inançların etkisi altında şekillendi.

Türk kültürü daha sonra Anadolu’ya da yayıldı ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde zenginleşti. Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi birçok coğrafyada hüküm sürdü ve bu bölgelerdeki kültürlerle etkileşime geçti. Bu etkileşim, Türk kültürünün zenginleşmesine ve çeşitlenmesine katkıda bulundu.

Bugün Türk kültürü, Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinde de varlığını sürdürmektedir. Türk kültürü, Türk mutfağı, Türk halk müziği, Türk sanatı ve el sanatları gibi birçok alanda benzersiz özellikler taşır.

Türkiye’nin coğrafyası ise, Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden oluşur. Her bölgenin kendine özgü bir kültürü, yemeği, müziği, dansı, el sanatı ve mimarisi vardır. Örneğin, Ege bölgesi, zeytin, üzüm ve keçiboynuzu gibi ürünleriyle tanınırken, Karadeniz bölgesi fındık ve mısır gibi ürünleriyle öne çıkar. Doğu Anadolu bölgesi, kışın sert iklimi ve kendine özgü yemekleriyle dikkat çekerken, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise, tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkar. İç Anadolu bölgesi ise, tarihi kentleri, termal turizm alanları ve açık hava müzeleriyle ziyaretçiler tarafından ilgi görür.

Türk kültürü, zengin ve çeşitli bir kültürdür ve farklı coğrafyalarda oluşmuştur. Bu kültür, Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinde ve dünya genelinde Türk diasporası tarafından da yaşatılmaktadır.

Eski türk kadın isimleri

Eski türk kadın isimleri
Eski türk kadın isimleri

Eski Türk kadın isimleri çeşitli kültürler ve dönemlerde farklılık gösterir. İşte bazı örnekler:

 • Ayşe: Eski Türkçe “ay” kelimesinden türemiş ve “ay gibi güzel” anlamına gelir.
 • Fatma: Arapça kökenli bir isimdir ve “çoğaltan, büyüten” anlamına gelir.
 • Hüma: Eski Farsça kökenli bir isimdir ve “mutluluk, neşe” anlamına gelir.
 • Leyla: Arapça kökenli bir isimdir ve “gece” anlamına gelir.
 • Melek: Arapça kökenli bir isimdir ve “melek” anlamına gelir.
 • Nebiha: Arapça kökenli bir isimdir ve “akıllı, zeki” anlamına gelir.
 • Nergis: Farsça kökenli bir isimdir ve “zambak” anlamına gelir.
 • Nilüfer: Farsça kökenli bir isimdir ve “su güzeli” anlamına gelir.
 • Şirin: Farsça kökenli bir isimdir ve “tatlı, güzel” anlamına gelir.
 • Zeynep: Arapça kökenli bir isimdir ve “üstün yetenekli” anlamına gelir.

Osmanlı imparatorluğu kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

 

Osmanlı İmparatorluğu kültürü, Türk kültürünün İslam ve çevresindeki etkileriyle şekillenmiştir ve Eski Türk kadın isimleri de bu kültürden etkilenmiştir. İşte bazı örnekler:

 • Aysel: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ay ışığı” anlamına gelir.
 • Cemile: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “güzel, zarif” anlamına gelir.
 • Dilara: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “sevgili, can yoldaşı” anlamına gelir.
 • Fatma: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve İslam peygamberi Muhammed’in kızı Fatıma’dan gelir.
 • Gülnur: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gül gibi parlak” anlamına gelir.
 • Hatice: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve İslam peygamberi Muhammed’in ilk eşi Hatice’den gelir.
 • İsmet: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “temizlik, dürüstlük” anlamına gelir.
 • Nihal: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “bahar” anlamına gelir.
 • Şahika: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “doğanın güzelliği” anlamına gelir.
 • Zehra: Osmanlı İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “çiçekli, parlak” anlamına gelir.

Arap kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

 • Fatma: Arapça kökenli bir isimdir ve “çoğaltan, büyüten” anlamına gelir.
 • Melek: Arapça kökenli bir isimdir ve “melek” anlamına gelir.
 • Nebiha: Arapça kökenli bir isimdir ve “akıllı, zeki” anlamına gelir.
 • Zeynep: Arapça kökenli bir isimdir ve “üstün yetenekli” anlamına gelir.

Fars kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

 • Hülya: Farsça kökenli bir isimdir ve “hayal, düş” anlamına gelir.
 • Leyla: Farsça kökenli bir isimdir ve “gece” anlamına gelir.
 • Melike: Farsça kökenli bir isimdir ve “kraliçe” anlamına gelir.
 • Şahnaz: Farsça kökenli bir isimdir ve “güzel prenses” anlamına gelir.

 

Asya kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

Asya kültürüne ait eski Türk kadın isimleri, Türk kültürünün Orta Asya’daki kökenlerine dayanır. İşte bazı örnekler:

 • Alara: Orta Asya’da Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “kızıl, kırmızı” anlamına gelir.
 • Aslı: Orta Asya’da kullanılan bir isimdir ve “kök, temel” anlamına gelir.
 • Aygül: Orta Asya’da ve Türk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ay çiçeği” anlamına gelir.
 • Börte: Orta Asya’da kullanılan bir isimdir ve “güzel” anlamına gelir.
 • Gökçe: Orta Asya’da kullanılan bir isimdir ve “mavi yeşil” anlamına gelir.
 • Gülnur: Orta Asya’da ve Türk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gül gibi nur” anlamına gelir.
 • İdil: Orta Asya’da ve Türk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “nehir” anlamına gelir.
 • Kösem: Orta Asya’da kullanılan bir isimdir ve “güçlü, kuvvetli” anlamına gelir.
 • Leyli: Orta Asya’da kullanılan bir isimdir ve “gece” anlamına gelir.
 • Tuğçe: Orta Asya’da ve Türk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “tuğ” anlamına gelir.

Hun kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

Hun kültürü, Türk kültürünün Orta Asya’daki kökenlerinden biridir ve Eski Türk kadın isimleri de bu kültürden etkilenmiştir. İşte bazı örnekler:

 • Alangu: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “kızıl, al” anlamına gelir.
 • Altay: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve Altay Dağları’na atıfta bulunur.
 • Aydın: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “aydınlık, parlak” anlamına gelir.
 • Buka: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “güçlü, kuvvetli” anlamına gelir.
 • İldeniz: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “deniz gibi geniş, büyük” anlamına gelir.
 • İrkeç: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “güçlü, kuvvetli” anlamına gelir.
 • Kürşad: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “kahraman, yiğit” anlamına gelir.
 • Mergen: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “at gibi hızlı, çevik” anlamına gelir.
 • Sema: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “gökyüzü” anlamına gelir.
 • Umay: Hun İmparatorluğu döneminde kullanılan bir isimdir ve “doğum, üreme” anlamına gelir.

Göktürk kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

Eski türk kadın isimleri
Eski türk kadın isimleri

Göktürk kültürü, Türk kültürünün Orta Asya’daki kökenlerinden biridir ve Eski Türk kadın isimleri de bu kültürden etkilenmiştir. İşte bazı örnekler:

 • Aybike: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ay gibi güzel” anlamına gelir.
 • Bilge: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “bilge, akıllı” anlamına gelir.
 • Çiçek: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “çiçek” anlamına gelir.
 • Gülnar: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gül ağacı” anlamına gelir.
 • İlayda: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “güzel, hoş” anlamına gelir.
 • İnanç: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “inanç, inanma” anlamına gelir.
 • Kürşat: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “kahraman, yiğit” anlamına gelir.
 • Nese: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “neşe, mutluluk” anlamına gelir.
 • Tülay: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ay parçası” anlamına gelir.
 • Umay: Göktürk kültüründe kullanılan bir isimdir ve “doğum, üreme” anlamına gelir.

Uygur kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

Uygur kültürü, Türk kültürünün Orta Asya’daki kökenlerinden biridir ve Eski Türk kadın isimleri de bu kültürden etkilenmiştir. İşte bazı örnekler:

 • Ayperi: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ay perisi” anlamına gelir.
 • Bahar: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “bahar” anlamına gelir.
 • Canan: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “sevgili, can yoldaşı” anlamına gelir.
 • Gönül: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “kalp” anlamına gelir.
 • Hümeyra: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “küçük huri” anlamına gelir.
 • İpek: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ipek” anlamına gelir.
 • Nihan: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gizli, saklı” anlamına gelir.
 • Seda: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ses” anlamına gelir.
 • Şamil: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “kampanya lideri” anlamına gelir.
 • Zümrüt: Uygur kültüründe kullanılan bir isimdir ve “zümrüt” anlamına gelir.

Karahanlı kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

Karahanlı kültürü, Türk kültürünün Orta Asya’daki kökenlerinden biridir ve Eski Türk kadın isimleri de bu kültürden etkilenmiştir. İşte bazı örnekler:

 • Azize: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “kutsal, mukaddes” anlamına gelir.
 • Banu: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “hükümdarın kızı veya torunu” anlamına gelir.
 • Ceren: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “cennet” anlamına gelir.
 • Dilruba: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “sevgili, can yoldaşı” anlamına gelir.
 • Feray: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “aydınlık, aydınlık ışık” anlamına gelir.
 • Gülizar: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gül bahçesi” anlamına gelir.
 • İlhan: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “hükümdarın oğlu” anlamına gelir.
 • Lale: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “lale” anlamına gelir.
 • Nigar: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “resim, çizim” anlamına gelir.
 • Şirin: Karahanlı kültüründe kullanılan bir isimdir ve “tatlı, hoş” anlamına gelir.

Gazneli kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

Gazneli kültürü, Türk kültürünün Hindistan ve çevresindeki etkileriyle şekillenmiştir ve Eski Türk kadın isimleri de bu kültürden etkilenmiştir. İşte bazı örnekler:

 • Aisha: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “yaşayan, canlı” anlamına gelir.
 • Belgin: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “parlak, ışıklı” anlamına gelir.
 • Cemile: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “güzel, zarif” anlamına gelir.
 • Feride: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “eşsiz, benzersiz” anlamına gelir.
 • Gülistan: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gül bahçesi” anlamına gelir.
 • Huriye: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “huri” anlamına gelir.
 • Leyla: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gece” anlamına gelir.
 • Melek: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “melek” anlamına gelir.
 • Şahnaz: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “kraliçe güzelliği” anlamına gelir.
 • Zehra: Gazneli kültüründe kullanılan bir isimdir ve “çiçekli, parlak” anlamına gelir.

Selçuklu kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

Selçuklu kültürü, Türk kültürünün İslam ve çevresindeki etkileriyle şekillenmiştir ve Eski Türk kadın isimleri de bu kültürden etkilenmiştir. İşte bazı örnekler:

 • Ayşe: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “yaşayan, canlı” anlamına gelir.
 • Behiye: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “güzel, zarif” anlamına gelir.
 • Derya: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “deniz” anlamına gelir.
 • Fatma: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve İslam peygamberi Muhammed’in kızı Fatıma’dan gelir.
 • Gülnur: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gül gibi parlak” anlamına gelir.
 • Hacer: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “kaya” anlamına gelir.
 • Leyla: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gece” anlamına gelir.
 • Melek: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “melek” anlamına gelir.
 • Nergis: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “zambak” anlamına gelir.
 • Şirin: Selçuklu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “tatlı, hoş” anlamına gelir.

Moğol imparatorluğu kültürüne ait eski Türk kadın isimleri:

Moğol İmparatorluğu kültürü, Türk kültürünün Orta Asya’daki etkileriyle şekillenmiştir ve Eski Türk kadın isimleri de bu kültürden etkilenmiştir. İşte bazı örnekler:

 • Alka: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “eğri” anlamına gelir.
 • Ayana: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ay gibi güzel” anlamına gelir.
 • Bora: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “fırtına” anlamına gelir.
 • Çingizka: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “Çingiz Han’ın annesi” anlamına gelir.
 • Duru: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “temiz, berrak” anlamına gelir.
 • Gülün: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “gül” anlamına gelir.
 • Kulan: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “katır” anlamına gelir.
 • Oyuna: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “oyun, eğlence” anlamına gelir.
 • Qutuğtu: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “ilim adamı, bilgin” anlamına gelir.
 • Temuçin: Moğol İmparatorluğu kültüründe kullanılan bir isimdir ve “demir” anlamına gelir.

Eski türk kadın isimleri hakkında detaylı araştırmayla elde ettiğimiz bilgileri aktardık, sormak istedikleriniz için www.afoni.net kadın sitesi üyelerimize danışabilirsiniz. Kadın forumu üyelerimize soru sormak için ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Çocuklarda Karın Ağrısına Doğal Çözümler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu